Väderstad Hästsportklubb

Årsmöte

Dagordning hittar du här

Observera att medlemsavgiften ska vara betald senast 1 månad innan mötet för att du ska vara röstberättigad!